1hp bằng bao nhiêu w?

Đơn vị hp, w, kw, btu, cv là gì

Các đơn vị này liên quan đến công suất hoặc công năng của các thiết bị và hệ thống. Cụ thể:

  • hp: Đơn vị “hp” là viết tắt của “horsepower”, được sử dụng để đo công suất của các động cơ và máy móc. Một “hp” tương đương với khoảng 746 watt.
  • W: Đơn vị “W” là viết tắt của “watt”, được sử dụng để đo công suất của các thiết bị điện. Một “watt” tương đương với một joule mỗi giây.
  • kW: Đơn vị “kW” là viết tắt của “kilowatt”, được sử dụng để đo công suất của các hệ thống điện lớn. Một “kilowatt” tương đương với 1.000 watt.
  • BTU: Đơn vị “BTU” là viết tắt của “British thermal unit”, được sử dụng để đo lượng nhiệt cần thiết để tăng nhiệt độ của một pound nước một độ Fahrenheit. Đơn vị này thường được sử dụng trong ngành công nghiệp năng lượng và HVAC.
  • cv: Đơn vị “cv” là viết tắt của “cheval vapeur”, được sử dụng ở một số quốc gia để đo công suất của các động cơ. Một “cv” tương đương với 0,7355 kW.

1hp bằng bao nhiêu w

1 hp (horsepower) tương đương với khoảng 746 watt.

1hp bằng bao nhiêu kw

1hp (horsepower) tương đương với khoảng 0,746 kilowatt (kW).

1hp bằng bao nhiêu btu

1hp (horsepower) không có sự tương quan trực tiếp với đơn vị “BTU” (British Thermal Unit). “BTU” thường được sử dụng để đo lượng nhiệt cần thiết để tăng nhiệt độ của một pound nước một độ Fahrenheit. Tuy nhiên, có một số quan hệ giữa “hp” và “BTU”, phụ thuộc vào ngữ cảnh sử dụng.

Ví dụ, 1 hp được sử dụng để vận hành một hệ thống sưởi bằng điện có thể tương đương với khoảng 2.544 BTU/giờ. Tuy nhiên, quan hệ giữa các đơn vị này có thể thay đổi tùy thuộc vào hoàn cảnh sử dụng và các quy định cụ thể của từng ngành công nghiệp.

1hp bằng bao nhiêu kw lạnh

Không có sự liên quan giữa hp và Kw lạnh. Bởi Hp là công suất điện nên không ai quy đổi từ Hp sang Kw lạnh hết. Vì đơn vị còn phụ thuộc vào các chỉ số tiết kiệm năng lượng như COP mà chỉ số COP phụ thuộc vào nhà sản xuất.

Công thức công suất điện = công suất lạnh/COP

Thông thường công suất lạnh là 1hp = 9000 BTU/h = 2.64 kW

Công suất điện = công suất lạnh / (2.4 đến 2.7)

2hp bằng bao nhiêu kw

1hp (horsepower) tương đương với khoảng 0,746 kilowatt (kW). Vì vậy, để tính công suất của 2hp, chúng ta có thể nhân 2 với 0,746 kW/hp để tính được 1,492 kW. Do đó, 2hp tương đương với khoảng 1,492 kW.

5hp bằng bao nhiêu kw

Để chuyển đổi đơn vị công suất từ horsepower (hp) sang kilowatt (kW), ta có công thức sau:

1 hp = 0.7457 kW

Vì vậy, để chuyển đổi 5 hp sang kW, ta nhân 5 với hệ số chuyển đổi:

5 hp = 5 x 0.7457 kW = 3.7285 kW

Vậy 5hp bằng khoảng 3.73 kW.

1.5hp bằng bao nhiêu w

Chuyển đổi đơn vị công suất từ horsepower (hp) sang watt (W), ta có công thức sau:

1 hp = 746 W

Vậy để chuyển đổi 1.5 hp sang watt, ta nhân 1.5 với hệ số chuyển đổi:

1.5 hp = 1.5 x 746 W = 1119 W

Vậy 1.5 hp bằng khoảng 1119 W.

1 ngựa bằng bao nhiêu kva

Để chuyển đổi đơn vị công suất từ đơn vị ngựa (hp) sang đơn vị kilovolt-ampere (kVA), ta phải biết trước hệ số công suất (power factor) của tải điện. Hệ số công suất là một giá trị thường nằm trong khoảng từ 0 đến 1, biểu thị cho mức độ hiệu quả của việc sử dụng công suất của tải điện.

Nếu không biết hệ số công suất, ta không thể chuyển đổi trực tiếp từ hp sang kVA. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, hệ số công suất được giả định là 1 (hoặc gần bằng 1), do đó ta có thể sử dụng công thức sau để chuyển đổi từ hp sang kVA:

1 hp = 0.746 kVA (nếu giả định hệ số công suất = 1)

Vì vậy, để chuyển đổi 1 hp sang kVA với giả định hệ số công suất bằng 1, ta nhân 1 với hệ số chuyển đổi:

1 hp = 0.746 kVA

Vậy, 1 ngựa bằng khoảng 0.746 kVA (nếu giả định hệ số công suất = 1).

Trên đây là toàn bộ thông tin và cách quy đổi đơn vị đo áp suất thông dụng bạn hay gặp trong quá trình làm việc hay học tập. Lưu ngay các công thức quy đổi để phục vụ cho công việc tốt nhất nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *