Quan trắc môi trường tự động là gì?

Quan trắc môi trường tự động là gì?

Quan trắc môi trường tự động (hay còn gọi là hệ thống quan trắc môi trường tự động) là hệ thống sử dụng các thiết bị cảm biến và công nghệ tự động hóa để tự động thu thập dữ liệu về các chỉ tiêu môi trường như khí thải, nước thải, chất lượng không khí, nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng và âm thanh tại một vị trí cụ thể.

Các hệ thống quan trắc môi trường tự động thường được sử dụng để giám sát môi trường xung quanh các khu vực công nghiệp, các trung tâm đô thị và các vùng dân cư. Dữ liệu được thu thập từ các hệ thống này được sử dụng để đánh giá chất lượng môi trường, theo dõi các xu hướng và phát hiện các vấn đề tiềm tàng trong môi trường. Các hệ thống quan trắc môi trường tự động giúp cải thiện quản lý môi trường, đảm bảo an toàn cho cộng đồng và bảo vệ sức khỏe con người.

Quy định về việc quan trắc nước thải

Việc quan trắc nước thải là một hoạt động quan trọng trong việc bảo vệ môi trường và đảm bảo sức khỏe con người. Ở nhiều quốc gia, có các quy định và hệ thống quản lý được đưa ra để kiểm soát và giám sát chất lượng nước thải.

Ở Việt Nam, việc quan trắc nước thải được quy định trong nhiều văn bản pháp luật như:

 1. Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020: Luật này quy định việc bảo vệ, phục hồi và quản lý môi trường, trong đó bao gồm cả việc quan trắc nước thải.
 2. Nghị định số 80/2014/NĐ-CP của Chính phủ về xử lý nước thải: Nghị định này quy định về tiêu chuẩn chất lượng nước thải, phương pháp xử lý nước thải, và yêu cầu về quan trắc nước thải.
 3. Quyết định số 1907/QĐ-BTNMT năm 2021 về việc ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quan trắc, đánh giá chất lượng nước thải”: Quy chuẩn này quy định về các tiêu chuẩn kỹ thuật và phương pháp quan trắc, đánh giá chất lượng nước thải.

Theo các quy định trên, các nhà máy, xí nghiệp, cơ quan, tổ chức và cá nhân có trách nhiệm thực hiện quan trắc nước thải để đảm bảo rằng nước thải được xử lý đúng cách và đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng quy định. Các thông số quan trắc thường bao gồm nồng độ các chất ô nhiễm như COD, BOD, TSS, pH, DO, và các chất độc hại khác.

Các cơ quan chức năng như Bộ Tài nguyên và Môi trường, các Sở Tài nguyên và Môi trường cấp tỉnh, và các đơn vị quản lý môi trường cũng có trách nhiệm giám sát và kiểm tra việc quan trắc nước thải để đảm bảo tuân thủ các quy định và tiêu chuẩn về chất lượng nước thải.

Đối tượng phải quan trắc nước thải tự động

Ở Việt Nam, theo quy định tại Nghị định số 80/2014/NĐ-CP của Chính phủ về xử lý nước thải, các đối tượng môi trường phải thực hiện quan trắc nước thải tự động bao gồm:

 1. Nhà máy, xí nghiệp sản xuất, cơ sở dịch vụ và các tổ chức khác có quy mô sản xuất, kinh doanh đủ lớn để gây ảnh hưởng đến môi trường;
 2. Các khu công nghiệp, khu chế xuất;
 3. Các khu du lịch, khu nghỉ dưỡng có khả năng gây ảnh hưởng đến môi trường nước;
 4. Các cơ sở đánh bắt, nuôi trồng thủy sản, các trạm xử lý nước thải;
 5. Các trạm thu gom, xử lý rác thải đô thị và các nhà máy sản xuất phân bón hóa chất.

Do đó, các đối tượng môi trường nêu trên cần phải cài đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động để tự động thu thập, xử lý và báo cáo dữ liệu quan trắc nước thải. Việc quan trắc nước thải tự động sẽ giúp cho các cơ quan chức năng có thông tin đầy đủ, chính xác về chất lượng nước thải và đưa ra các biện pháp quản lý, kiểm soát tốt hơn để đảm bảo bảo vệ môi trường, sức khỏe con người và phát triển kinh tế xã hội bền vững.

Cách vận hành của hệ thống quan trắc tự động

Hệ thống quan trắc nước thải tự động vận hành theo các bước sau:

 1. Thu thập dữ liệu: Hệ thống sử dụng các thiết bị đo và cảm biến để thu thập dữ liệu liên tục về chất lượng nước thải tại các điểm quan trắc.
 2. Xử lý dữ liệu: Dữ liệu thu thập được được chuyển về trung tâm quản lý, nơi chúng được xử lý và phân tích để cung cấp thông tin về chất lượng nước thải tại các điểm quan trắc.
 3. Hiển thị dữ liệu: Thông tin thu thập được từ hệ thống quan trắc nước thải tự động có thể được truy cập từ xa qua mạng internet và được hiển thị trên giao diện đồ họa cho phép người quản lý theo dõi, kiểm soát và phân tích dữ liệu.
 4. Báo cáo và cảnh báo: Hệ thống cung cấp báo cáo về chất lượng nước thải tại các điểm quan trắc và cảnh báo tự động khi các thông số vượt quá ngưỡng cho phép.
 5. Kiểm tra và bảo dưỡng: Các thiết bị đo và cảm biến được kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ để đảm bảo tính chính xác của dữ liệu.

Hệ thống quan trắc nước thải tự động giúp cung cấp thông tin về chất lượng nước thải tại các điểm quan trắc một cách chính xác và liên tục, giúp người quản lý đưa ra các quyết định và biện pháp quản lý, kiểm soát tốt hơn để đảm bảo bảo vệ môi trường, sức khỏe con người và phát triển kinh tế xã hội bền vững.

Hệ thống quan trắc gồm những chỉ tiêu nào?

Hệ thống quan trắc có thể bao gồm nhiều chỉ tiêu để đánh giá chất lượng nước thải tại các điểm quan trắc. Tuy nhiên, một số chỉ tiêu phổ biến nhất bao gồm:

 1. BOD (Biological Oxygen Demand): lượng oxy cần thiết để vi sinh vật phân huỷ hoàn toàn các chất hữu cơ trong nước.
 2. COD (Chemical Oxygen Demand): lượng oxy cần thiết để oxy hóa các chất hữu cơ và vô cơ trong nước.
 3. TSS (Total Suspended Solids): tổng số chất rắn có thể được lọc bằng màng lọc 0,45 micromet.
 4. pH: độ axit hoặc bazơ của nước.
 5. DO (Dissolved Oxygen): lượng oxy hòa tan trong nước.
 6. Nitrogen và Phosphorus: các chất dinh dưỡng cần thiết cho sự sinh trưởng của các sinh vật trong nước nhưng có thể gây ô nhiễm nếu nồng độ quá cao.
 7. Coliforms: các vi khuẩn chỉ số của ô nhiễm sinh học.
 8. Kim loại nặng: các kim loại nặng có thể gây hại cho sức khỏe con người và môi trường.

Các chỉ tiêu này có thể được đo bằng các thiết bị đo và cảm biến trong hệ thống quan trắc nước thải tự động để cung cấp thông tin chính xác về chất lượng nước thải tại các điểm quan trắc.

Hệ thống quan trắc môi trường tự động bao gồm

Hệ thống quan trắc môi trường tự động bao gồm nhiều bộ phận, mỗi bộ phận có chức năng riêng để thực hiện việc thu thập, xử lý và truyền tải dữ liệu quan trắc. Một số bộ phận chính của hệ thống quan trắc môi trường tự động bao gồm:

 1. Thiết bị đo và cảm biến: đây là phần quan trọng nhất của hệ thống, bao gồm các thiết bị và cảm biến được sử dụng để đo các chỉ tiêu môi trường như nồng độ chất hữu cơ, chất rắn, oxy hòa tan, pH, độ mặn và các hợp chất độc hại.
 2. Hệ thống định vị toàn cầu (GPS): thiết bị này được sử dụng để định vị các điểm quan trắc và giúp xác định vị trí và thời gian của các thông số quan trắc.
 3. Bộ xử lý dữ liệu: là phần mềm được sử dụng để thu thập, lưu trữ, xử lý và phân tích dữ liệu quan trắc.
 4. Hệ thống truyền thông: các dữ liệu được thu thập sẽ được truyền tải đến các trung tâm quản lý thông qua các kết nối Internet, GSM hoặc GPRS.
 5. Thiết bị lưu trữ: được sử dụng để lưu trữ các dữ liệu quan trắc mà không thể truyền tải ngay lập tức đến các trung tâm quản lý.
 6. Hệ thống cung cấp năng lượng: các thiết bị đo và các bộ phận của hệ thống quan trắc môi trường tự động được cung cấp năng lượng từ các nguồn năng lượng như điện lưới, pin mặt trời hoặc pin sạc.
 7. Các thiết bị bảo vệ và điều khiển: thiết bị này được sử dụng để bảo vệ các thiết bị đo và cảm biến khỏi các tác động bên ngoài, cũng như điều khiển các thiết bị đo và cảm biến hoạt động trong môi trường mô phỏng như môi trường thực tế.

Ưu điểm của quan trắc môi trường tự động

Một số ưu điểm của hệ thống quan trắc môi trường tự động bao gồm:

 1. Độ chính xác cao: Hệ thống quan trắc môi trường tự động sử dụng các cảm biến và thiết bị đo có độ chính xác cao, giúp đảm bảo tính chính xác của dữ liệu quan trắc.
 2. Tiết kiệm thời gian và chi phí: Hệ thống quan trắc môi trường tự động giúp tiết kiệm thời gian và chi phí so với việc thực hiện quan trắc bằng phương pháp thủ công.
 3. Dữ liệu liên tục và liên tục: Hệ thống quan trắc môi trường tự động cung cấp dữ liệu liên tục và liên tục, giúp giám sát môi trường một cách toàn diện và hiệu quả.
 4. Khả năng đáp ứng nhanh chóng: Hệ thống quan trắc môi trường tự động có thể phát hiện các sự cố môi trường ngay khi xảy ra và cung cấp dữ liệu cho các nhà quản lý môi trường để xử lý kịp thời.
 5. Dễ dàng quản lý và kiểm soát: Hệ thống quan trắc môi trường tự động được quản lý và kiểm soát bằng phần mềm, giúp giảm thiểu sai sót do con người gây ra.
 6. Thích hợp cho các khu vực khó tiếp cận: Hệ thống quan trắc môi trường tự động có thể được sử dụng ở các khu vực khó tiếp cận hoặc nguy hiểm mà con người không thể tiếp cận được.
 7. Tính linh hoạt: Hệ thống quan trắc môi trường tự động có thể được tùy chỉnh để đáp ứng các yêu cầu quan trắc khác nhau của từng khu vực và chỉ tiêu quan trắc khác nhau.

Quan trắc môi trường tự động tại Việt Nam đang được ứng dụng khá rộng rãi và phổ biến. Bởi việc bảo vệ môi trường sống xung quanh chúng ta là vô cùng quan trọng. Vậy nên mỗi doanh nghiệp, mỗi cá nhân nên tiên phong trong lĩnh vực đặt hệ thống quan trắc môi trường tự động nhằm kiểm soát ô nhiễm môi trường hiệu quả nhất.

Có thể bạn cần biết thêm: Quan trắc môi trường là gì?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *